Välkommen till Bukspottkörtelcancer.se. Här har vi samlat all den information som vi märkt personer ofta undrar över när det gäller cancer i bukspottkörteln. Välkommen!

Bukspottkörtelcancer (cancer i bukspottkörteln)

Pankreascancer, även kallat bukspottkörtelcancer, är en form av cancer som sätter sig i buskpottkörteln som sitter strax bakom magsäcken. Bukspottkörteln tillverkar enzymer som kroppen behöver för matsmältning och den producerar även hormonerna insulin och glukagon som är viktiga för ämnesomsättningen i kroppen.

Bukspottkörtelcancer uppkommer många gånger i den gång som finns i körteln där bukspotten rinner genom. Cellerna delar sig hejdlöst och efter en tid, i vissa fall flera år, har de bildat en tumör. Cancer i bukspottkörteln är vanligast hos människor över 65 år och det är lika vanligt bland kvinnor att få bukspottkörtelcancer som bland män.

bukspottkörteln

Bukspottkörtelcancer - Symtom

De symtom som kan uppkomma i samband med bukspottkörtelcancer kan många gånger vara ganska otydliga. Om man har cancer i bukspottkörteln visar sig dessutom sällan några symptom förrän i ett sent skede av sjukdomen. Detta kan tyvärr leda till att bukspottkörtelcancer inte upptäcks förrän det är alldeles för sent för att kunna göra något åt tumören.

Flera av de symtom som man först får vid bukspottkörtelcancer kan vara samma som vid sjukdomar i tjocktarmen eller i magsäcken. Så när man först börjar märka av besvärande symtom och uppsöker läkare så är det inte helt ovanligt att man börjar undersökningen för att få fram en prognos med gastroskopi eller röntgen av tjocktarmen. Detta sker främst i fall där det inte finns några symtom för gulsot. Men dessa undersökningar kan inte upptäcka bukspottkörtelcancer, utan det enda sättet att ställa en prognos om bukspottkörtelcancer är genom att ta ut en liten bit vävnad med hjälp av en liten nål samtidigt som man undersöker bukspottkörteln med ultraljud eller datortomografi. Man undersöker sedan vävnadens celler i ett mikroskop. Detta vävnadsprov kallas biopsi. I avsittet "bukspottkörtelcancer - symtom" får du reda på alla de symtom som är vanliga vid cancer i bukspottkörteln.


Undersökning och diagnos av bukspottkörtelcancer

Ultraljud brukar vara den första undersökningen man gör vid misstanke om bukspottkörtelcancer. Ofarliga ljudvågor sänds in mot bukspottkörteln från en sond som man för över buken på patienten. Man utnyttjar ljudvågornas eko för att få fram en bild där läkaren kan se om det finns något i buken som inte hör hemma där. Det är en mycket enkel undersökning.

Man kan även undersöka bukspottkörtelcancer genom datortomografi, som är en röntgenmetod som främst används när man behöver avgöra cancerns spridning, storlek och växtsätt. Vid undersökningen ligger patienten på en brits inne i en apparatens cirkelformade öppning och bilden sammanställs sedan av en dator. Man kan på datortomografi se hur tumören i bukspottkörteln växer i förhållande till andra organ och blodkärl i kroppen. Detta är viktigt att veta ifall man eventuellt ska operera.

Om man bland sina symtom har upptäckt gulsot så brukar i regel både gallgångarna och själva bukspottkörteln undersökas med en så kallad endoskopisk metod för kontraströntgen. Den brukar kallas ERCP och man kan med dess hjälp se om stoppet beror på en gallsten eller om det har någon annan orsak. Vid ERCP för man via munnen och matstrupen ner ett endoskop, som är en slags böjlig rörkikare, till bukspottkörtelns och gallgångens gemensamma öppning i i tolvfingertarmen. Man upptäcker cancer i bukspottkörteln genom att spruta in kontrastväska i utförsgången, eftersom att ett dränage då brukar läggas in som gallan kan rinna ut genom. Om det istället för bukspottkörtel cancer är en sten som orsakar stoppet så tas den då bort. Man kan märka av samma symtom vid bukspottkörtelcancer som vid gallsten. En annan metod som är ett liknande sätt för att fastställa att någon har cancer i bukspottkörteln är PTC, där man sprutar in kontrastmedel i en av leverns gallgånger med en nål som sticks in genom huden till levern. Man tar då röntgenbilder som sedan visar var i gallgångarna det är stopp. Vill du läsa om hur man behandlar bukspottkörtelcancer kan du klicka på "bukspottkörtelcancer - behandling".


Bukspottkörtelcancer - Prognos och överlevnad

Chansen för överlevnad av cancer i bukspottkörteln är tyvärr idag ganska liten. Operation är den enda metoden för överlevnad, men tyvärr upptäcks i de flesta fall inte bukspottkörtelcancer förrän det är alldeles för sent för operation och chansen till bot är inte stor. Av de som kan bli opererade för att ta bort bukspottkörtelcancern blir endast circa 10% botade. Man kan dock genom cytostatikabehandling efter operation öka chansen för överlevnad till 20%. Prognosen varierar från person till person när det gäller cancer i bukspottkörteln och det är svårt att fastställa en prognos innan man vet hur allvarligt läget är hos varje individ, och innan man vet hur länge han/hon har haft bukspottkörtelcancer innan den upptäcktes. Har du fått veta att du har bukspottkörtelcancer så kan en orsak vara rökning. Det är den enda riskfaktorn som man känner till. Rökare löper dubbelt så stor risk som icke-rökare att få cancer i buskpottkörteln, enligt undersökningar.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.