Här förklarar vi hur man behandlar bukspottkörtelcancer. Beroende på hur mycket cancern har spridit sig, var tumören sitter och hur lång tid som gått, varierar behandlingen.

Bukspottkörtelcancer - Behandling

Operation är den vanligaste behandlingen vid bukspottkörtelcancer, om man upptäcker det i tid och tumören inte har hunnit sprida sig. Inför operation kan man få cytostatika för att minska tumörens storlek, men man kan även få cytostatika som behandling efter operationen för att minska risken för återfall. För att bli opererad måste patienten ha ett bra allmäntillstånd och känna sig relativt stabil då det är ett påfrestande och stort ingrepp.

Det finns behandlingar som botar bukspottkörtelcancer men som kan lindra de symtom sjukdomen för med sig. Dessa behandlingar är avsedda för de personer där cancern inte kan opereras bort eller där den återkommit efter operation. Symtomlindrande behandlingar kan vara t.ex. mindre operationer, smärtlindring, cytostatika- eller strålbehandling, behandling av klåda och även läkemedel mot illamående

bukspottkörtelcancer

Operation som behandling av bukspottkörtelcancer

Den vanligaste operationen vid behandling av bukspottkörtelcancer innebär att man tar bort bukspottkörtelns högra del eftersom att det är vanligast att cancern växer där. I vissa vall opererar man även bort en del av mittdelen. Man tar samtidigt bort gallblåsan tolvfingertarmen, en liten bit av tunntarmen, en del av gallgången och ibland nedre delen av magsäcken. Denna behandling kallas Whipples operation. Anledningen till att gallgången tas bort är att risken är stor att cancer sprids via den. I och med denna operation med för- och efterbehandlingar för att ta bort bukspottkörtelcancer ökar chansen för överlevnad betydligt.

Tillverkningen av bukspottkörtelns matsmältningsenzymer blir sämre efter operationen och patienten brukar få enzymer i tablett- eller pulverform. För att lindra eventuell klåda finns det flera enkla behandlingar. Gulsot och klåda beror på att gallan inte kan rinna ut på ett normalt sätt, och man kan då sätta in ett inre drenage. Vid torr hud kan en enkel hudkräm hjälpa, och om inte kräm hjälper så kan man prova läkemedel. För att åtgärda illamående räcker det ofta att dricka vatten, men ibland kan det även då krävas läkemedel.


Behandling och livet efter bukspottkörtelcancer

Det är alltid svårt att få besked om att man har cancer, oavsett om prognosen man får är att det går att åtgärda eller ej. Det kan ibland vara svårt att förstå vad en viss prognos innebär och man ska aldrig vara rädd för att fråga om det man vill veta eller inte förstår då inga frågor är dumma frågor. För många är den jobbigaste tiden efter behandlingen eftersom att framtiden kan kännas osäker och man är rädd att cancern kan komma tillbaka. Den lättaste tiden för många är under själva behandlingstiden eftersom att man då vet att man gör allt man kan för att bekämpa cancern.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.