Här fokuserar vi på de symtom som uppkommer vid cancer i bukspottkörteln. För att kunna få vård och en behandling i tid är det viktigt att förstå sina symtom i ett tidigt stadium.

Bukspottkörtelcancer - Symtom

Det finns flera symtom som kan tyda på bukspottkörtelcancer. Ofta kommer symtomen smygande och i de flesta fall inser man inte att det handlar om bukspottkörtelcancer förrän det är för sent för behandling. För många är det första symtomet för bukspottkörtelcancer värk i magen som strålar ut i ryggen, främst på natten. Varken rörelse eller matintag påverkar värken och en del känner det som en konstant trötthet i ryggen som blir värre när de ligger ner.

bukspottkörteln bild

Symtom vid bukspottkörtelcancer

Ett annat symtom för bukspottkörtelcancer kan vara förändrad avföring till följd av den minskade tillverkningen av bukspottkörtelns enzymer. Det gör att fettet i maten inte kan brytas ner i tarmen och gör avföringen rik på fett. Detta bidrar till fler symtom som ofta dyker upp i ett senare stadium av bukspottkörtelcancer som till exempel viktminskning och brist på aptit. Dessa symtom i sig leder till brist på energi och patienten blir trött, nedstämd och retlig.

Det vanligaste symtomet som dyker upp vid bukspottkörtelcancer är gulsot, eftersom att cancern oftast växer i nära anslutning till gallgången. Följderna av gulsot är att huden och ögonvitorna blir gulaktiga och i vissa fall även besvärande klåda. Urinen kan bli mörkare och avföringen ljusare. Gulsot är ofta det första och även mest besvärande symtomet för bukspottkörtelcancer, och även om gulsot inte alltid innebär cancer i bukspottkörteln så bör det alltid kollas upp för säkerhets skull.


Annorlunda symtom vid bukspottkörtelcancer

I en del fall är diabetes det första tecknet på bukspottkörtelcancer, och då är det åldersdiabetes eller typ 2-diabetes det handlar om. Skillnaden på naturlig åldersdiabetes och diabetes i samband med bukspottkörtelcancer är att de vanligaste symtomen för naturlig åldersdiabetes saknas, som t.ex. övervikt.

Om du märker av något av ovanstående symtom ska du genast söka vård på en vårdcentral, eller ringa sjukvårdsrådgivningen för att få en diagnos och en prognos.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.